lp

rodzaj biletu

cena biletu

 

 

 

za przejazd w strefie A: miasto Stargard Szczec. i miejscowość Lipnik oraz w lipcu i sierpniu  m. Zieleniewo i Morzyczyn

za przejazd w strefie B lub C oraz w granicach dwóch stref A i B lub B i C

 

 za przejazd

w granicach

trzech stref

A, B i C

normalna
[zł]

ulgowa
[zł]

normalna
[zł]

ulgowa
[zł]

 

normalna zl

Ulgowa zł

1.

bilet jednorazowy z możliwością przesiadek pod warunkiem, że przesiadki nastąpią w czasie nie dłuższym niż 30 minut od momentu skasowania albo bez ograniczeń czasowych do przystanku końcowego w autobusie, w którym został skasowany. bilet ten jest ważny tylko w granicach strefy A.

2,40

1,20

*

*

 

*

*

2.

bilet jednorazowy, bilet ten obowiązuje dla przejazdów ze strefy A do strefy B lub C oraz w granicach stref B i C

 

 

3,80

1,90

 

4,60

2,30

3.

karnet dziesięcioprzejazdowy:

22,00

11,00

 

 

 

 

 

4.

bilet 24-godzinny, ważny na wszystkich liniach, od momentu skasowania przez 24 godziny, bilet ten jest ważny tylko w strefie A.

12,00

6,00

 

 

 

 

 

5.

bilet sieciowy miesięczny imienny:

84,00

42,00

110,00

55,00

 

130,00

65,00

6.

bilet sieciowy piętnastodniowy imienny ważny 15 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie

44,00

22,00

60,00

30,00

 

70,00

35,00

7.

bilet sieciowy trzydziestodniowy - ważny 30 dni od daty oznaczonej na bilecie wskazanej przez pasażera przy zakupie:

 

 

 

 

 

 

 

 

imienny:

82,00

41,00

108,00

54,00

 

128,00

64,00

 

na okaziciela:

136,00

68,00

 

 

 

 

 

8.

bilet sieciowy sześćdziesięciodniowy imienny - ważny 60 dni od daty oznaczonej na bilece wskazanej przez pasażera przy zakupie

158,00

79,00

210,00

105,00

 

240,00

120,00

9.

opłata za przewóz bagażu ręcznego lub zwierzęcia stanowi równowartość biletu jednorazowego osoby, która bagaż lub zwierzę przewozi, nie więcej jednak niż 2,40 zł