Szkoła Podstawowa nr 3 - Stargard Szczeciński

ul. Bolesława Limanowskiego 7
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax (091) 578 36 02

Strona zawiera informacje typu:
misja szkoły, wizja szkoły, szkoła w obiektywie, kontakt,
historia szkoły, Patron naszej szkoły, struktura organizacyjna, cele pracy szkoły,
współpraca ze środowiskiem, oczekiwania wobec szkoły, statut szkoły, komunikaty,
kalendarium, plan lekcji, nauczyciele, grono pedagogiczne, szkolny system doskonalenia,
uczniowie, sylwetka absolwenta, samorząd uczniowski, prawa i obowiązki ucznia,
osiągnięcia uczniów, koła zainteresowań, Testy, Comenius, rodzice, regulamin rady rodziców

Więcej na oficialnej stronie: Szkoły Podstawowej nr 3 w Stargardzie SzczecińskimTo tylko ramka zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ www.info-stargard.pl