Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim

ul. Pierwszej Brygady 35c,
73-110 Stargard Szczeciński
tel. 91 578 4693, fax. +48 91 578 4693

Strona zawiera informacje typu:
diagnozy, konsultacjy, terapiy, psychoedukacja, rehabilitacja, doradztwo, mediacja, interwencje w środowisku ucznia, działalność profilaktyczna, działalność informacyjna
Do zadań poradni należą:
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej,
- profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka, terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych,
- pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
- pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny,
- wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Więcej na oficialnej stronie: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim


To tylko ramka zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ www.info-stargard.pl