Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
- Koło w Stargardzie Szczecińskim

ul. Władysława Sikorskiego nr 16
73-110 Stargard Szczeciński
tel./fax: 91 - 577 60 58

Strona internetowa zawiera informacje typu:
- działanie na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych,
- tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw,
- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
- ułatwienie uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, adekwatnego do możliwości osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie form indywidualnego wsparcia w niezależnym i samodzielnym życiu - mieszkalnictwa chronionego, szkolenia zawodowego i przygotowania do pracy, zatrudnienia chronionego i wspomaganego na otwartym rynku pracy.

Więcej na oficialnej stronie: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w StargardzieTo tylko ramka zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ www.info-stargard.pl