Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim

Młodzieżowy Dom Kultury im. Mariusza Zaruskiego
ul. Portowa 3
73-110 Stargard Szczeciński
tel/fax
+48 91 8344301
+48 91 8344302

Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie Szczecińskim jest placówką oświatowo-wychowawczą (wychowania pozaszkolnego) działającą w ramach ogólnego systemu edukacji narodowej, organizującą w czasie wolnym od nauki zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz pozaszkolną.

Strona zawiera informacje typu:
charakterystyka, o patronie, kalendarium, aktualności, plan imprez, sukcesy, kontakt
strona główna, plan zajęć, galeria Foto, struktura MDK, pracownie, pracownicy, księga gości

Więcej na oficjalnej stronie: Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim ul. Portowa 3To tylko ramka zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ www.info-stargard.pl