Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim

Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim
ul. Pierwszej Brygady 35, lok. 307 (budynek ZNTK, III piętro)
Celem działania Funduszu jest ułatwienie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom
prowadzącym działalność na terenie Powiatu Stargardzkiego do kapitału zewnętrznego, w postaci kredytów i pożyczek.

Więcej na oficjalnej stronie: Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie SzczecińskimTo tylko ramka zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ www.info-stargard.pl