Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecinskim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński
Sekretariat tel. 91 48 04 802, 91 48 04 803, Kancelaria tel. 91 48 04 800, fax. 91 48 04 801
Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 - 16:00
Starosta bądź wyznaczony przez niego członek zarządu przyjmują mieszkańców powiatu w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki, w godzinach 14.30 -16.15

Strona zawiera informacje typu:
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta, Dane adresowe, Druki do pobrania, Wybory Samorządowe 2010, Dni i godziny otwarcia Kierownictwo starostwa, Statut Starostwa, Regulamin organizacyjny, Struktura organizacyjna, Wydziały, zespoły i samodzielne stanowiska Nabór kandydatów na stanowiska urzędnicze, Nabór kandydatów w placówkach oświatowych, Powiat Stargardzki, Statut Powiatu Majątek Powiatu, Stan Zadłużenia Publicznego, Organizacja działania samorządu powiatowego, Podstawy prawne, Zakres Działania i Zadania Powiatu Organy władzy publicznej: Rada Powiatu, Zarząd Powiatu, Jednostki organizacyjne podległe Powiatowi Stargardzkiemu, Służby, straże, inspekcje Oświadczenia majątkowe, Radni, Zarząd Powiatu, Sekretarz Powiatu, Skarbnik, Kierownicy jednostek, Osoby wydające decyzje administracyjne Druki oświadczeń, Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych, Przewodniczący rady, Starosta, Radni Informacja o zatrudnieniu małżonka w jednostce organizacyjnej na terenie powiatu, Zamówienia publiczne Informacja o stanie samorządu i podległych jednostek organizacyjnych, Budżet i sprawozdanie z realizacji, Inne dane, Planowanie i sprawozdawczość Sprawozdania finansowe z SPZZOZ, Ulga w spłacie należności, Inne ogłoszenia, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Sprzedaż nieruchomości, Biuro Rzeczy Znalezionych Środowisko, rejestr licencji, Organizacje obywatelskie, Stowarzyszenia i fundacje, Samorząd gospodarczy, Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie, Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w starostwie Sposoby i zasady udostępniania danych, Inne dane udostępniane publicznie, Kontrole, Dostęp do informacji publicznej, Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP Biuro Obsługi Interesanta, Karty usług i formularze, Elektroniczna Skrzynka Podawcza, e-BOI, Stan sprawy, Ewidencja spraw, Serwis biuletynu Redakcja, Mapa serwisu, Rejestr zmian, Instrukcja obsługi

BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński - Biuletyn Informacji PublicznejTo tylko ramka zapraszamy na STRONĘ GŁÓWNĄ www.info-stargard.pl